En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Cengiz Holding’in İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.
 

İnsan Kaynakları Prensiplerimiz
 • Seçim sürecinden başlayarak bütün süreçlerde çalışanlarımıza fırsat eşitliği de dahil olmak üzere adil ve dürüst uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Doğru kişilerindoğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle Holdingiçerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgive yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moralve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklıgüvenlive huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitimihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
 • Üniversiteöğrencilerine staj imkânı sunmak,
 • Açık iletişimortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarınıkorumak ve geliştirmek.​
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek ve güncellemektir.