İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Eti Bakır A.Ş. yönetimi olarak, çalışanlarımızın ve çalışmalarımızdan etkilenecek herkesin Sağlık ve Güvenliğinin sağlanmasının, şirketimizin kalite ve verimliliğinin ön şartı olduğunun bilincindeyiz. Politikamız, yasaların, Dünya standartlarının gerektirdiği en güvenli şekilde işlerimizi gerçekleştirmektir. Bunu başarmak için, İş Sağlığı Güvenliği sistemi oluşturacak ve sürdüreceğiz. Sürekli eğitimler, yönetimimiz ve çalışanlarımız arasında daimi iletişim ve söz değil eylem yaklaşımı ile mümkün olan en iyi Sağlıklı ve Güvenli iş yeri oluşturmak yönetim taahhüdümüzdür. İş yerinde İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ müdürler seviyesinden yeni başlayan bir çalışana kadar herkesin sorumluluğudur.​

ÇEVRE POLİTİKASI

Eti Bakır A.Ş. “Çevreyi Koruyan, Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir Madencilik” temel ilkelerini benimsemiş Türkiye’nin öncü madencilik şirketidir. Projelerinde ve yatırım programlarında çevreyi ve insan sağlığını ön planda tutan Eti Bakır A.Ş. bütün faaliyetlerinde etkin çevre yönetim uygulamalarını, çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika olarak benimsemiştir. 
 
Eti Bakır A.Ş. madencilik faaliyetlerinde, çevre bilinciyle aşağıdaki hususlar uygulanmaktadır;

  • Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması.
  • Madencilik faaliyetleri devam ederken olası çevresel risklerin gerçekleştirilebilir en makul seviyeye azaltılması, çevresel sorunların belirlenerek gerekli önlemlerin uygulanması.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkların azaltılması ve/veya yeniden kullanılmasının sağlanması için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanım olanaklarının en üst düzeyde değerlendirilmesi.
  • Yasal uyum değerlendirme süreçleri oluşturarak ülkemizde yürürlükte bulunan çevre mevzuatına, şirket çevre politikaları ve prosedürlerine uyulması.
  • Tüm çalışanlarımıza ve yüklenicilerimize çevrenin korunması, çalışma alanları ile ilgili çevresel etkileri kavrayabilmeleri ve olası etkileri azaltmalarını sağlayabilmek amacıyla Çevre Bilinci eğitimleri verilmesi. 
  • Çevresel risk değerlendirme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarımızda gerçekleşebilecek çevresel olayların ve kazaların oluşmasını önleyecek karar mekanizmalarının kurulması, düzeltici önleyici tedbirlerin acil müdahale planlarına entegre edilmesi.
  • Çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve diğer paydaşlarımızın çevre konusunda yapacağı önerilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sonrasında çevre performansına olumlu katkı sağlayacak önerilerin uygulanması.
  • Faaliyet alanlarımızda doğaya yeniden kazandırma planları da dahil, rehabilitasyon ve doğaya uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi.
  • Çevre yönetimi kapsamında faaliyet alanlarımızda çevresel izleme programı ile sürekli gözden geçirme ve denetim programı oluşturarak etkinliğinin sağlanması.
  • ​Bu politikamızın çalışanlarımıza, yüklenicilerimize, halka, ilişkili olunan resmi kurumlara, tedarikçilere ve müşterilerimize duyurulması. 

 
Eti Bakır A.Ş. yönetim ekibi ve yöneticileri bu politikanın uygulanmasını, çevre yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.
Bütün Eti Bakır A.Ş. çalışanları çevrenin korunmasından, sürekli iyileştirme prensibi ile çevre yönetim sistemine katkı sağlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.