Şirketimiz  katot bakır, sülfürik asit, konsantre bakır, pirit konsantresi, antimuan konsantresi, fosfat kayası ve amonyum sülfat gübresi üreten entegre bir tesis olup dünya standartlarına uygun üretim yapmak amacıyla;

  • Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizin  ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi  ve sürekli  iyileştirilmesi,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine  ulaşılması,  verimliliğin artırılması,
  • Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip  etmeyi  ve uygulamayı,
  • Müşteri memnuniyetinin ve kalitede sürekliliğin sağlanmasını,
  • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler  haline  gelmeleri için eğitime  ve ekip çalışmasına ​önem verilmesini,
  • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş  olmayı,
  • Kalite Politikası olarak belirlemiştir.