cengiz_eti_bakir_web_tesisler-5

Eti Bakır A.Ş. Küre İşletmesi

Küre İşletmesinde özelleştirme öncesi maden arama ve üretme çalışmaları 140 metreye kadar sürdürebiliyordu. Tesisin Cengiz Holding bünyesine katılmasını takiben yapılan araştırmalarda 140 metrenin altında yeni rezerv bulundu ve 960 metreye ulaşan yeni bir yeraltı sistemi kuruldu. Ayrıca, yeraltında otomobil ile dolaşılabilecek, toplam uzunlukları 40 kilometreyi bulan yol tüneller açıldı. Bugün, Eti Bakır A.Ş. Küre işletmesinde yeraltı madenciliği ile yılda 1.350.000 ton Tüvenan Bakır Cevheri, 170.000 ton Bakır Konsantresi ve 400.000 ton Pirit Konsantresi üretimi yapılıyor. Küre’de üretilen bakırın, ülke ihtiyacının % 8-9’unu karşılaması planlanıyor. Murgul işletmeleriyle birlikte ülke ihtiyacının ise %15’i karşılanacak.

Küre Maden Sahaları, 1939 yılında MTA (Maden Tetkik Arama) bünyesine dahil edildi. Eti Bank tarafından başlatılan çalışmalar ile ilk yıllarda tüvenan cevher üretimiyle devam etti. 1987 yılında Konsantratör tesisinin kurulmasıyla, bakır ve pirit konsantrelerinin üretimine ve sevkiyatına başlandı. Tesis, 1998 yılı itibarıyla, Eti Bakır A.Ş. adı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.​

2004 yılında Cengiz Holding tarafından devir alınan Küre İşletmesi, bu tarihten itibaren faaliyetlerine Holding çatısı altında devam ediyor.

Eti Bakır A.Ş. Küre tesislerine ait bakır sahalarından piritli bakır cevheri üretiliyor ve bakır cevherleri Bakır Konsantratör tesisinde işlenerek bunlardan bakır konsantresi ve pirit konsantresi elde ediliyor. Üretilen bakır konsantresi ile pirit konsantresi, İnebolu yükleme tesisine taşınarak buradan gemi yoluyla sevk ediliyor.​

Maden sahalarından çıkarılan kalkopirit bakır cevheri, konsantratör tesisine taşınıyor.

Konsantratör tesisinde beslenen cevher önce kırma işlemine tabi tutulup tane boyutu küçültülüyor. Daha sonra konveyör bant yardımıyla ara stok sahasına alınan cevher, buradan ince kırma ünitesine ve sonrasında çubuklu ve bilyalı değirmenlerden geçirilerek, daha küçük tane boyutlu hale getiriliyor.

Ardından flotasyon işlemine tabi tutulan malzeme zenginleştirilerek, yoğunlaştırma ve kurutma ünitesine alınıyor ve nihayetinde %17-18 Bakır ihtiva eden bakır konsantresi elde ediliyor.

Bakır konsantresi İnebolu Limanı’na taşınarak, buradan deniz yolu ile sevkiyatı yapılıyor. ​

Dekapaj ve sondaj çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği tesisimizde, yeni rezerv bulma çalışmaları ve yatırımlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Ayrıca Eti Bakır Küre Tesislerinde yer alan laboratuvarımızda, cevher hazırlama ve kimyasal analiz işlemleri yapılabiliyor. Böylece düzenli olarak kalite kontrollerimiz ve çok sayıda elementin analizi gerçekleştiriliyor.​

Küre Konsantratör Tesisin’de yer alan işletmeler

  • • Yeraltı M​aden İşletmeleri
  • • Konsantratör Tesisi
  • • Laboratuvar 
  • • İnebolu Stok sahası ve Liman Yükleme Tesisleri