cengiz_eti_bakir_web_tesisler-6

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri

MTA, 1974 yılına kadar aramalara devam ederek, bölgede gerek kalite gerek miktar olarak önemli ölçüde fosfat rezervini saptamış, yörede % 19-21 P2O5 tenörlü, toplam 75,5 milyon ton fosfat potansiyelinin varlığı ortaya çıkartılmıştır.

1974 ve 1975 yıllarını kapsayan DPT İcra Tedbirlerinde “Yurt içi fosfat kayası ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanması” görevi MTA’dan alınarak Etibank’a verilmiştir.

Mazıdağı Mardin Bölgesinde bulunan bütün fosfat yataklarının ruhsatları da Etibank’a devredilmiştir. 1974 yılında kurulan, 1988 yılında işletmeye açılan, 125 milyon dolarlık yatırım yapılmasına karşın, 5 Nisan 1994 Kararlarının alındığı ekonomik krizle birlikte, ”zarar ettiği” gerekçesiyle, 1994 yılında kapatılmıştır.

Geçen zaman içinde, gübre üretimi açısından en önemli diğer hammaddeler olan doğal gaz bölgeye getirilmiş ve sülfürik asidin ise bölgede üretimi konusunda yeni imkânlar ortaya çıkmıştır.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Daire Başkanlığı tarafından, 2006 ve 2007 yıllarında tesisin özelleştirilmesi için ihaleler açılmış; ancak her iki ihalede de bir sonuç alınamaması nedeniyle özelleştirme çalışmalarına devam edilmiş. 2011 yılında yapılan ihale sonucunda tesis, T.M.C Mazıdağı Fosfatları San. Ve Tic. A.Ş ’ye devredilmiştir.

2014 yılında devir alınan tesis faaliyetlerine Cengiz Holding bünyesinde Eti Bakır A.Ş adı altında başlamıştır. 1.1 milyar dolarlık yatırım ile 74680 m2 kapalı alana kurulan Entegre Gübre ve Metal Geri Kazanım Tesisi, ham maddeleri aynı yerde üretilen bir tesis olmasıyla Türkiye de tek dünyada ise sayılı tesislerdendir. Entegre Gübre ve Metal Geri Kazanım Tesisi yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçerek bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ayrıca çevreye duyarlı olan Eti Bakır A.Ş Mazıdağı İşletmemizde, en son teknoloji ile donatılmış arıtma ve geri kazanım prosesleri kullanılmaktadır.

Eti Bakır A.Ş Mazıdağı İşletmemizde yılda, 250000 ton konsantre fosfat, 650000 ton sülfürik asit üretilip Fosforik Asit Üretim Tesisi için hammadde oluşturmakta ve 150000 ton fosforik asit(%100 P2O5) üretilmektedir. Üretilen 150000 ton fosforik asit, üretilen 75000 ton sıvı amonyak Gübre Üretim Tesisinin hammaddesini oluşturmakta ve 108336 ton DAP(18-46-0) gübresi üretilmektedir. Sülfürik asit tesisinin çıktısı olan kalsin Metal Geri Kazanım Tesisinin hammaddesi olarak kullanılarak 2000 ton katot bakır, 2530 ton çinko karbonat ve 6740 ton kobalt karbonat üretilmektedir.

Üretimini yaptığımız DAP(18-46-0) gübremizin tescil belgesi mevcuttur.

Eti Bakır Mazıdağı Tesisinde yer alan İşletmeler

 • Maden Açık İşletmesi
 • Sülfürik Asit Üretim Tesisi
 • Fosforik Asit Üretim Tesisi
 • Amonyak Üretim Tesisi
 • Gübre Üretim Tesisi
 • Metal Geri Kazanım Tesisi
 • Yardımcı Tesisiler (Soğutma Kulesi, Su Şartlandırma, Su Arıtma, Atıksu Arıtma, Yardımcı Kazan, Kompresör Ünitesi)
 • Laboratuvar
 • Termik Enerji Santrali
 • Otojen Değirmen Ünitesi

Tesis Üretim Kapasitesi:

 • DAP Gübresi Üretimi 108336 ton/yıl
 • Kobalt Karbonat Üretimi 6740 ton/yıl
 • Katot Bakır Üretimi 2000 ton/yıl
 • Çinko Karbonat Üretimi 2530 ton/yıl