cengiz_eti_bakir_web_tesisler-9

Murgul İşletmesi

​​​​​​​​MTA (MADEN TEKNİK ARAMA) tarafından 1935 yılından sonra maden sahaların işletmeye açılması uygun görüldü, 1937 yılında Etibank’a devredildi, 1951 yılında İşletme, Etibank tarafından üretime alındı.

1971 yılında Etibank maden sahasını bağlı ortaklığı olan K.B.İ. A.Ş.’ye (Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş) devretti. 2006 yılında satın alımı yapılarak Cengiz Holding bünyesine dahil edildi.

Eti Bakır Murgul Tesisi, Artvin ili Murgul ilçesi hudutları içerisinde faaliyet gösteriyor.

Murgul’daki maden yataklarından çıkarılan bakır cevherleri bakır konsantresine dönüştürülüyor ve 2 boru hattıyla Hopa’daki filtre ve kurutma tesislerine pulp halinde naklediliyor. Hopa’da konsantreler, filtre ve kurutma işlemine tabi tutulduktan sonra malzeme stok sahasına alınıyor ve Hopa limanından sevkiyat yapılıyor.

Ayrıca Murgul İşletmesinde bulunan Hidroelektrik Santral (HES) 24,2 MW kapasitesinde ve üretim lisansına sahip olan firmamız bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Eti Bakır Murgul işletmelerimizde yıllık 3.500.000 mt Tüvenan bakır cevheri ve 130.000 mt bakır konsantresi üretimi yapılıyor.

​Murgul Konsantratör Tesisinde yer alan işletmeler;

• Maden Saha İşletmeleri
• Konsantratör Tesisi ​
• Çakmakkaya-Hopa Boru Hattı tesisleri
• Laboratuvar
• Hopa Filitre ve Kurutma Tesisi 
• Hopa Limanı Stok sahası ve Liman Yükleme Tesisleri