cengiz_eti_bakir_web_tesisler-8

İnebolu Limanı

Özelleştirme kapsamında 26.07.2016 tarihinde Eti Bakır A.Ş. tarafından 49 yıllığına işletme hakları devir alınarak, İnebolu limanında yatırım çalışmaları başladı. Yatırım kapsamında, 3 adet yeni rıhtım inşaatı, 1 rıhtımın büyütülmesi, yeni stok alanlarının oluşturulması, ana mendireğin uzatılması ve tali mendirek yapımı planlandı. Yatırımların 2020 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Liman, Karadeniz’de 41 58 43 N ,33 46 06 E koordinatlarında yer alıyor ve 3 adet rıhtımı bulunuyor.

Rıhtım özellikleri;

  • 1 nolu rıhtım:   Boy 90 m.   Min. Su derinliği 4.5 mt.
  • 2 nolu rıhtım:   Boy 200 m. Min. Su derinliği 5.7 mt.
  • 3 nolu rıhtım:   Boy 185 m. Min. Su derinliği 7.5 mt